การแปลและการสอน - รวดเร็วและไว้ใจได้

 

 

  • ภาษาไทย ลาว อังกฤษ จีน และอี่นๆ
  • หัวข้อด้านเศรษฐกิจ การเมือง สตรี การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สิทธิสตรี
  • การแปลแบบรับรองความถูกต้องได้สำหรับภาษาไทย–เยอรมัน
  • การแปลสดในการประชุมและในศาล
  • การแปลในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
  • การแปลภาพยนตร์ ดีวีดี และอื่นๆ
  • การเตรียมและการสอบใบขับขี่
  • หน่วยงานราชการเยอรมันต่างๆเช่น กองเยาวชน
  • การสอนภาษาไทย–เยอรมัน