การประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร - เราทำทุกอย่างเพื่อความสำเร็จของคุณ


  • การประชาสัมพันธ์แบบสมบูรณ์แบบ (concept) เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ การคิดหามาตราการต่างๆเพื่อให้เข้าสู่เป้า การดำเนินการ การประเมินราคารวม รวมทั้งประเมินเวลาในการดำเนินการทั้งหมด และการประเมินผล
  • รับทำงานติดต่อกับสื่อมวลชน รับทำ mailing เขียน press release, จัด press conference และอื่นๆ
  • รับจัดทำมาตรการส่วนหนึ่งของ concept เช่นการประเมินผล หรือจัดอีเวนท์
  • จัดงานเป็นชิ้นๆ รวมทั่่้งการดำเนินการ
  • รับเตรียมการประชุมและเป็นประธานการประชุมเพื่อให้สำเร็จสู่เป้าหมายในเวลาอันจำกัด
  • รับเขียนบทความ จัดสัมนาและเป็นวิทยากรในหัวข้อต่างๆ
  • รับออกแบบทำแผ่นพับ Flyer เมนูอาหาร นามบัตร ดีวีดี ถ่ายภาพและการโฆษณาอื่นๆ

ประกันคุณภาพด้านการออกแบบเพราะทำงานร่วมกับนักออกแบบวิชาชีพ Photo- และ Graphic designer รับสอนหลักการประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มหรือสมาคม