การให้คำปรึกษาข้ามวัฒนธรรม -อย่างวิชาชีพและด้วยประสบการณ์

 

 ส่วนบุคคล

รับปรึกษาปัญหาด้านสังคม ด้านการใช้ชีวิตคู่และต่างๆสำหรับบุคคลทั่วไป

บริษัทและองค์กร

รับปรึกษาและรับบรรยายหรือจัดสัมนาเรืื่องวิธีการติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับบริษัทหรือองค์การอื่นๆ

รับจัดทัศนศึกษาในประเทศไทยหรือเยอรมนีในหัวข้อต่างๆ เช่น ขบวนการสตรีไทย การศึกษา การเมืองและอื่นๆ