บริการ

สำนักงานไทย-เยอรมันคือ...

ในยุคโลกาภิวัตน์นี้ ความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างชาติต่างภาษาจะมีมากและกระชับขึ้นไปเรื่อยๆ ท้ังในด้านธุรกิจและด้านส่วนบุคคล  ฉนั้นความสามารถในการติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรมจึงจะมีความสำคัญต่ออนาคตมากขึ้น

สำนักงานไทย–เยอรมันได้ก่อตั้งเมื่อกลางปีพ.ศ ๒๕๔๙ เพื่อสนองความต้องการและเพื่อแก้ปัญหาวิธีการติดต่อสื่อสารแบบครบรอบวงจรให้แก่คุณ ในขณะนี้จุดหนักยังอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี แต่ในการแปลเราสามารถขยายไปยังภาษาลาว อังกฤษ จีน และอื่นๆได้ หลักการทำงานของเราคือ การทำงานแบบวิชาชีพเต็มตัว นั่นคือ การประกันคุณภาพ ความซื่อตรงและไว้ใจได้ความเชี่ยวชาญการติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การรักษาความลับของลูกค้า