เกี่ยวกับเรา

ทิพวรรณ ดูชา - คนเดินทางข้ามพรมแดน

ดิฉันสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ย้ายมาอยู่ที่ประเทศเยอรมนีตั้งแต่ปี ๑๙๗๖ (พ.ศ. ๒๕๑๙) และเรียนต่อจบด้านการประชาสัมพันธ์เป็น PR-consultant ในประเทศเยอรมนี และยังเป็นล่ามได้รับอนุญาตจากศาลตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๘๙ ในชีวิตการงานมีประสบการณ์ในวิชาชีพหลายแบบเช่น นักประชาสัมพันธ์ นักสงคมสงเคราะห์ ผู้จัดการโครงการการศึกษา ผู้จัดการมูลนิธิ นักกิจกรรมก่อตั้งเอ็นจีโอ ได้ทำงานกับองค์การต่างๆ เช่น เทศบาลเมืองต่างๆ เอ็นจีโอ มูลนิธิ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต องค์การการศึกษาผู้ใหญ่ระดับชาติของนิกายโปรเทสแตนท์เยอรมัน เคยเป็นอาจารย์สอนที่ Fachhochschule Frankfurt/M มีประสบการณ์ในการแปลมากกว่า ๒๕ ปี ขณะนี้รับเป็นวิทยากรสอนในหัวข้อ การประชาสัมพันธ์แบบวิชาชีพ สตรีไทย ศาสนาพุทธ โลกาภิวัตน์ในแง่ของการแบ่งอำนาจ สิทธิมนุษยชน สิทธิสตรี การวิจารณ์หลักการใช้ยุโรปเป็นแม่พิมพ์ในการศึกษา

รายชื่อลูกค้า

VW AG:http://www.volkswagen.de/de.html

VBH AG: www.vbh.de

Optimal CO KGwww.optimal-germany.com

National Food Institute Thailand: www.nfi.or.th/about.aspx


Thai Spa Vereinigung in Deutschland e.V.:www.thai-spa-verband.de

Königlich-thailändische Generalkonsulat Frankfurt/M:www.thaigeneralkonsulat.de

Deutsch-Asiatischer Wirtschaftskreis e.V. Frankfurt/M:www.daw-ev.de
Referentin in der Podiumsdiskussion "Das verlorene Gesicht oder der schnellste Weg ins Fettnäpfchen"

SternTV:
www.stern.de/tv/about/

Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG
www.porsche.com

Porsche Leipzig GmbH: www.porsche-leipzig.com/de//default.aspx

Pädagogisches Institut der Landeshauptstadt München:
Referentin für die Studienreise
/ den Vortrag zu Thailand 2008
www.pi-muenchen.de

Heinrich Böll Stiftung Rheinland-Pfalzwww.boell-rlp.de

Deutsche Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildungwww.deae.de

ศาลยุติธรรม/ตำรวจในรัฐเฮสเซิน ไรน์ลันด์–ฟาลซ์และบาเอิน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมืองวีสบาเดิน

Veröffentlichung
Liste der Publikationen