เครือข่าย

เรามีเครือข่ายเตรียมพร้อมอย่างดีสำหรับงานของท่าน ซึ่งประกอบด้วยนักวิชาขีพที่ชำนาญงานมาทั้งนั้น:

Fotodesign:
Anastasia Duscha, Diplom-Fotografin Text kommt noch!

Grafikdesign: Tamina Duscha, Diplom-Designerin

Visuelle Kommunikation ist meine Passion! Von der Idee bis hin zum fertigen Produkt, arbeite ich Hand in Hand mit meinen Kunden. Um sich einen Eindruck über meine Arbeit zu machen, besuchen Sie meine Website!
www.taminaduscha.com

นักประชาสัมพันธ์อาชีพ:

Christine-Robin Weis, horizonte PR-Agentur: www.horizonte-pr.de

คู่ร่วมธุรกิจ:

บริษัทท่องเที่ยว ขายตั่วเครื่องบิน Smile Asia Travel: www.smileasia.de