เส้นทางมาสำนักงาน

ทางรถยนต์

ทางออก เอาโทบานเบอร์ ๕  ทางออกดาร์มชตัดท์ ชตัดท์มิทเทอ ขับมาเข้าดาร์มชตัดท์แล้วตรงไปเลย อย่าเลี้ยวซ้ายหรือขวา ขับไปนับตั้งแต่ทางออก ผ่านไฟจราจร แยกที่ ๔ ให้เลี้ยวซ้าย ให้สังเกตตึกที่อยู่ตรงกันข้ามข้างซ้ายมือ ชื่อว่าตึก John F. Kennedy Haus  และถ้าขับเลยไปก็จะเข้าใจกลางเมืองเลย หลังจากเลี้ยวซ้ายแล้วต้องผ่านอีก ๔ เสาไฟจราจร ๆที่ ๕ ทางมันโค้งให้เลี้ยวขวาเข้าถนน อาร์ไฮล์เกอร์ หมายเลขที่ ๗๒ อยู่ข้างขวามือ และอยู่เลยสี่แยกที่ ๒ ไปอีกก็ถึง

ทางรถประจำทาง

  • รถบัส เอล L ป้ายชื่อ ฟริดริค เอเบอร์ พราทซ์ ลงแล้วเดินเข้าซอยที่มีร้านขายยา ถึงสุดซอยตันแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอาร์ไฮล์เกอร์ เบอร์ ๗๒ อยู่ด้านซ้ายมือ ก่อนถึงสี่แยก
  • รถราง ๔  ๕  ๖  ๗  ๘   ป้ายชื่อ พัลลัสวีเซินชตราเซอ ลงแล้วเดินขึ้นเนินถนนพัลลัสวีเซินชตราเซอ จนถึงสี่แยกร้านขายยา ประมาณ ๑๐๐ เมตรจากป้ายแล้วแล้วขวาเข้าซอย ถึงสุดซอยแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอาร์ไฮล์เกอร์ เบอร์ ๗๒ อยู่ด้านซายมือก่อนถึงสี่แยก


แผนที่เมือง www.darmstadt.de/freizeit/stadtplan/index.html

สถานที่ท่องเที่ยวไก้ลสำนักงาาน สวนเจ้าชายเกออร์กหรือพรินเกออร์กกาเทิน  ดูรูปค่ะ
www.schloesser-hessen.de/schloesser/darmstadt/textdarmstadt.htm